شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گلاریول بال سرخ

گلاریول بال سرخ

/post-1628/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 25 سانتیمتر طول دارد. بال ها کشیده و نوک تیز، دم دو شاخه به رنگ سیاه، روتنه قهوه ای و زیرتنه و دمگاه سفید است. عمدتا در حال پرواز و شکا رحشرات دیده می شود. منقار کوچک به رنگ تیره و پاها سیاه و کوچک است؛ اما به سرعت حرکت کرده و راست می ایستد. روی زمین شبیه سلیم ها...