شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

گلاریول بال سیاه

گلاریول بال سیاه

/post-1629/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 25 سانتیمتر طول دارد و چارچوب بدن و رفتارش شبیه گلاریول بال سرخ است. پرنده ی بالغ، اندکی تیره تر از گلاریول بال سرخ بوده اما فاقد حشایه ی سفید شاهپرهای ثانویه ی بال هاست. در حالت نشسته، انتهای بال ها از دم بیرون دیده می شود. زیر بال ها سیاه ، زیر تنه قهوه ای تیره،...