شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گنبد مشتاقیه سه گنبد

گنبد مشتاقیه (سه گنبد)

/post-5810/

گنبد مشتاقیه که به سه گنبد هم شهرت داره، از آثار دوران قاجار در شهر کرمانه که در گذشته در کنار قبرستان کهنه و خارج از حصار شهر قرار داشته. این محوطه ابتدا مزار میرزاحسین خان جد اعلای سادات معروف به میرحسینی کرمانی بوده. مشتاق در سال ۱۲۰۶هجری قمری به جرم آن که قرآن رو با نوای سه تار می...