شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گنجشک بیابانی

گنجشک بیابانی

/post-2208/

مشخصات ظاهری: این پرنده 13 سانتیمتر طول دارد. پرنده ی نر، خاکستری رنگ است ودرچانه و سینه اش لکه ی سیاه و پهنی دیده می شود و روتنه خاکستری و زیر تنه سفید است. پرنده ی ماده کاملا خاکی رنگ، یا زیر تنه ی سفید نخودی و چشمان سیاه، که در تضاد کامل با رنگ سر و پر و بال قرار دارد. دیده می شود. در...