شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

گنجشک معمولی

گنچشک خانگی ( گنجشک معمولی)

/post-2216/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/14 سانتیمتر طول دارد. و کاملا شناخته شده است. پرنده ی نر با تارک خاکستری دوطرف سر قهوه ای بلوطی،گونه ها خاکستری کمرنگ، چانه سیاه، دمگاه خاکستری، بال ها و پوشش روی آن قهوه ای بلوطی و نوار سفید و پهنی در بال ها دیده می شود. پرنده ی ماده وپرنده ی جوان فاقد رنگ های...