شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گنجشک گلو زرد

گنجشک گلو زرد

/post-2214/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد و به رنگ زیتونی خاکستری با قاعده ی پهن و درشت منقار که در فصل تولید مثل سیاه رنگ است دیده می شود. در پرنده ی ماده و پرنده ی نابالغ نر، رنگ منقار صورتی مایل به قهوه ای است پرنده ی نر لکه ی زردی در قسمت پایین گلو دارد که با نوار زیتونی مایل به...