شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گنجینه ای به عظمت تاریخ ایران

خوزستان گنجینه ای به عظمت تاریخ ایران

/post-6699/

ارتقا» استان خوزستان به جایگاه جغرافیای گردشگری ملی و بین المللی استان خوزستان با وجود ابنیه، بافت ها، تپه ها، مجموعه ها و محوطه های ارزشمند و بی بدیل فرهنگی، تاریخی و جلوه ها و مناظر طبیعی و خدادادی، گنجینه ای از شگفتی های طبیعی و موزه ای بی نظیر از آثار فرهنگی، تاریخی را که بعضا قدمتی به...