شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گنجینه ای به نام آذربایجان غربی

گنجینه ای به نام استان آذربایجان غربی

/post-6610/

استان آذربایجان غربی با وسعت ۴۳۶۶۰ کیلومتر در شمالغرب ایران ، باکشورهای عراق ، ترکیه و جمهوری نخجوان هم مرز است و در داخل با استانهای آذربایجان شرقی و کردستان همسایه است ، آذربایجان در فارسی میانه ‹‹ آتور پاتکان ›› ، در آثار کهن فارسی آذربادگان ، در فارسی کنونی آذربایجان نامیده می شود ....