شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گندم بریان شهداد کره ماه زمین

گندم بریان شهداد, کره ماه زمین

/post-5990/

سفری به کرمان جذابیت تنها با کنتراست یا تباین است که نمایان می‌شود؛ پدیده‌ای که ایران را به واقع سرزمینی با جذبه‌های خاص خود کرده است. شاید پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پرکنتراست ایران‌زمین، متاثر از جغرافیای تند و تیز آن است. به عنوان نمونه گرم‌ترین نقطه زمین در گندم بریان...