شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گهر گوهر آبی لرستان

گـهر گوهر آبی لرستان

/post-5497/

در میان خنکای صبح وقتی از مینی‌بوس کرایه‌ای دورود پیاده می‌شویم، هیچ نشانی از آبادانی و آب آنهم آن چنان که دریاچه‌ای باشد نیست. ماه هنوز در آسمان است و ذره ذره پایین می‌رود که شیب ابتدای راه را باید بالا بروید. نگران نباشید که هر سربالایی در راه رفت نشان از سرپایینی راه برگشت دارد. پس در...