شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گهواره دید

گهواره دیو(گهواره دید)

/post-3384/

بر بالای نوک غربی کوه چهل مقام، مشرف به تنگ الله اکبر یک چهار تاقی با چخار تاقی با چهار ستون ساخته شده است که مردم، آن را گهواره «دیو» می­گویند و در بعضی از کتاب­ها «گنبد عضد» نامیده شده است. از قرار معلوم، گهواره دید نام محل دیده بانان و قراولانی است که برای حفظ و حراست راه تنگ الله اکبر...