شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

گوشت تلخی درمان دارد بی خیالی اما

گوشت تلخی درمان دارد, بی خیالی اما

/post-5036/

ایستگاه اول ـ برای ما ایرانی ها، کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی به عنوان مقصد گردشگری نام‌آشناتر است تا فرانسه. اما برای بقیه مردم دنیا، قضیه فرق می‌کند و کسی نمی‌تواند ادعای جهانگردی کند و این کشور را ندیده باشد تا آنجا که به گواه فرانسوی‌ها، هر سال به طور متوسط بیش از ۴۰ میلیون نفر...