شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گونه شناسی جاذبه های گردشگری فرهنگی

گونه شناسی جاذبه های گردشگری فرهنگی

/post-6525/

اگر بخواهیم به طور تخصصی تر گردشگری فرهنگی را بررسی کنیم، باید اجزای آن را بشناسیم. ما در گونه شناسی جاذبه های گردشگری فرهنگی هشت مورد عمده را طبقه بندی می کنیم. این موارد عبارتند از: سایت های باستان شناسی، تاریخی و فرهنگی، الگوهای خاص فرهنگی، هنرها و صنایع دستی، فعالیت های جذاب اقتصادی،...