شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

گیلانشاه حنایی

گیلانشاه حنایی

/post-1633/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 38 سانتیمتر طول دارد و شبیه گیلانشاه دم سیا است بویژه هنگامی که روی زمین قرار دارد و در پرو بال بهاره نیست. با این تفاوت که پاها و گردن کوتاه و نوکش اندکی سر بالاست. در پرواز بواسطه ی نداشتن انتهای سیاه دم، به آسانی و گیلانشاه دم سیاه متمایز می شود. در پرنده ی نر،...