شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گیلانشاه خاوری گیلانشاه شرقی

گیلانشاه خاوری ( گیلانشاه شرقی)

/post-1635/

مشخصات ظاهری: طول بدن 63 سانتیمتر ، از گیلانشاه معمولی بزرگتر ولی بسیار شبیه گیلانشاه معمولی است. به سهولت در پرواز از رنگ قهوه ای تیره و پایین تنه از گیلانشاه تمیز داده می شود. در روتنه هیچ سفیدی ندارد و گردن و زیر تنه نخودی با راه راه های قهوه ای تیره است. صدا: در پرواز صدایش شبیه...