شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

یاسوج پایتخت طبیعت ایران سرزمین بلوط

یاسوج پایتخت طبیعت ایران, سرزمین بلوط

/post-4910/

یاسوج پایتخت طبیعت ایران است. شهر آریوبرزن. همانجا که همچون نگینی در پای دنای همیشه استوار و بلوط های هزار ساله آرمیده است. گاهی که دلت از هیاهوها و روزمرگی ها می گیرد، اینجا بهترین مکانی است که می توانی دغدغه هایت را فارغ از بایدها و نبایدها و نبایدها به فراموشی بسپاری و دلت را با طبیعت...