شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

یلوه ی حنایی

یلوه ی حنایی

/post-1707/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 29 سانتیمتر طول دارد. خشکی زی و خجالتی و اندکی بزرگتر از بلدرچین است و به واسطه ی مشخصات ظاهریش از سایر یلوه ها تمیز دادهمی شود. به ندرت بیرون از پوشش گیاهی دیده شده ،مگر هنگامی که به طور ناگهانی می پرد. پرهای پوششی بال بلوطی، شاهپرها و روتنه قهوه ای مایل به...