شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

یلوه ی خالدار

یلوه ی خالدار

/post-1708/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد. یلو های است با سر کوچک و بد تقریبا گرد و اندکی کوچکتر از یلوه ی آبی، شبیه یلوه ی کوچک ؛ اما دارای خال های سفید فراوانی است. منقار کوتاه و زرد با قاعده ی قرمز؛ رگه های سیاه و سفید فراوانی در زیر شکن پهلوها و پوشش زیردم نخودی دیده می شود. پاها...