شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

یک شب میهمان ناصرالدین شاه بودیم

یک شب میهمان ناصرالدین شاه بودیم

/post-6810/

شهرستانک از مسیر توچال روز سه‌شنبه نهم خرداد ماه، در تهران باران مفصلی بارید و هوا در اغلب نقاط کشور چندین درجه کاهش یافت. از چند روز جلوتر با حامد قرار سفر به شهرستانک از مسیر توچال را گذاشته بودم. آن شب با هم تماس گرفتیم و با فرض اینکه بارندگی‌ها تمام شده و هوا رو به بهبود است برنامه را...