شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

10 آبشار غیرقابل تصور روی کره زمین

۱۰ آبشار غیرقابل تصور روی کره زمین

/post-5589/

حلقه رنگین‌کمان ایجاد شده بالای آبشار‌ها یادآور تابلوهای نقاشی است، اما هرگز حس دیدن این آبشارها از نزدیک قابل مقایسه با احساس لطیف آن تابلوها نیست. این رنگین‌کمان‌ها از دور همانند نقشه گنجی است که علاقه‌مندان و ماجراجویان را به سمت گنجی بزرگ راهنمایی می‌کند؛ هرچه این حلقه‌ها بزرگ‌تر باشد...