شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

10 شهر با سریعترین رشد پیشرفت در دنیا

۱۰ شهر با سریعترین رشد پیشرفت در دنیا

/post-5865/

بر اساس تحقیقات جدیدی که موسسه بروکینگ در مورد توسعه و عدم توسعه شهرها و نرخ شهرنشینی در نقاط مختلف دنیا منتشر کرده است، مشخص شده که ده شهر دنیا از بقیه شهرهای دیگر، آهنگ رشد سریعتری دارند و به زبان دیگر، سریعتر از شهرهای دیگر دنیا به سوی توسعه هر چه بیشتر و مدرن شدن پیش می روند. باید در...