شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

110 کشور جهان از نظر کیفیت زندگی

۱۱۰ کشور جهان از نظر کیفیت زندگی

/post-5597/

شماری از اقتصاددانان " واحد اطلاعات اقتصادی" ( EIU ) براساس سطح درآمد سرانه و هزینه های سبد خانوار، سطح دسترسی به کالاها و خدمات مناسب و با کیفیت و خدمات بهداشت و درمان ۱۱۰ کشور جهان را رتبه بندی کرده اند. در این جدول شاخص ایده آل را در عدد ۱۰ را در نظر گرفته و به طور نمونه با توجه به...