شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

13 پیست اسکی بین المللی در ایران

۱۳ پیست اسکی بین المللی در ايران

/post-6703/

۹ پیست اسکی در سهند تبریز، توچال، دیزین، شمشک و دربندسر یک ماه پیش و با حضور نماینده فنی فدراسیون جهانی اسکی به عنوان پیست های بین المللی معرفی شدند. با بین المللی شدن این ۹ پیست تعداد پیست های بین المللی ایران به ۱۳ عدد رسید. چهار پیست بین المللی در دیزین، سه پیست در شمشک و دو پیست در...