شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

20 اشتباه بزرگ در سفر

۲۰ اشتباه بزرگ در سفر

/post-4914/

هیچ کدام از ما جهانگرد حرفه ای نیستیم و اکثر تجربیاتی که در زیر به آنها اشاره می کنیم حداقل یک بار برای هر کدام از ما پیش آمده است. ولی مهم آن است که در سفرهای بعدی آنها را تکرار نکنیم تا خاطرات دلنشینی برایمان بماند. ● اشتباهات شما در سفر کدامند؟ ۱. چمدان بزرگ یا چند چمدان با خود می برید...