شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

25 نکته خواندنی درباره کوبا که نمی دانید

۲۵ نکته خواندنی درباره کوباکه نمی دانید

/post-3875/

احتمالا در قرن بیستم کوبا جزو کشورهایی بوده که بیشتر از همه نامشان به زبان آمده است. کوبا برای حکومت کمونیستی و چهره هایی افسانه ای که انقلاب آن به وجود آورده مشهور است. مهم ترین چهره ی کوبا فیدل کاستروست که ۵۲ سال رهبر کشور بود و یکی از شناخته شده ترین چهره های قرن بیستم ارنستو چه گوارا...