شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

3 کشور در یک قاب

۳ کشور در یک قاب

/post-5678/

کشورهای مختلف جهان مرزهای مشخص و تعیین شده‌ای دارند که از آنها به طور کامل محافظت و حراست می‌شود. عموما نقاط مرزی با خطوط فرضی میان کشورها تعیین شده و مبنای محاسبات آن طول و عرض جغرافیایی است در بسیاری از مواقع عوارض جغرافیایی مانند دریاچه‌ها و رودها به عنوان مرز سیاسی بین دو کشور محسوب...