شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

4 پرده از مهاجرت مکزیکی ها به آمریکا

۴ پرده از مهاجرت مکزیکی ها به آمریکا

/post-4866/

● یک: کاهش مهاجرت مکزیکی‌ها به آمریکا تعداد افرادی که از مکزیک به آمریکا مهاجرت می‌کنند- رقم این افراد معادل با یک سوم افراد غیربومی در آمریکا است- برای نخستین بار در ابتدای سال ۲۰۰۵ رو به کاهش گذاشت. این فرآیند، تا بحران مالی سال ۲۰۰۸ همچنان ادامه داشت. طبق بررسی‌های به عمل آمده، هم‌اکنون...