شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

6 نکته که شاید از مهاجرت منصرف تان کند

6 نکته که شاید از مهاجرت منصرف تان کند

/post-3783/

چند موضوع اقتصادی و اجتماعی که ممکن است شما را در مورد مهاجرت دچار تردید کند. اکثریت اقشار تحصیلکرده و طبقه متوسط ایرانی حداقل یکبار در زندگی شان به طور جدی به این موضوع فکر می کنند که مهاجرت کنند یا نه. باید پذیرفت که مهاجرت محاسنی دارد. رفاه عمومی و شرایط بهتر زندگی در کشورهای توسعه...