شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

60 هزار کیلومتر راندن در ایران

۶۰ هزار کیلومتر راندن در ایران

/post-5144/

پای حرف های سفیر آلمان درباره همه زیبایی های ایران با خودم می‌گویم کاش چند جمله‌ای به آلمانی حفظ می‌کردم، این که مثلا سلام و احوالپرسی‌ام را با زبان آلمانی می‌گفتم تا احساس نزدیکی بیشتری داشته باشم و گفت‌وگو را صمیمی‌تر آغاز کنم ‌ اما وقتی شعری از سعدی را با لهجه شیرین مصاحبه‌شونده شنیدم،...