شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

Edinburgh Vaults

Edinburgh Vaults – اسکاتلند

/post-6187/

ادینبرگ والتس مجموعه ای از چند اتاق است که در سالهای 1700 بعنوان فضایی برای ذخیره و نگهداری مواد غیرقانونی استفاده می شد. افسانه ها و روایات محلی ها اینگونه می گوید که در این شبکه زیرزمینی اجساد مقتولینی نگهداری می شد که توسط یک قاتل زنجیره ای که به روی بدنهای آنها آزمایش انجام می داد کشته...