نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستان
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه وحدت به مركزيت شهر وحدت
3.67
254.6

منطقه بكر و زيبا و حفاظت شده راميت در اين ناحيه قرار گرفته است. در امتداد رودخانه زيبای راميت، امكان اقامتی و پذيرايی متعددی وجود دارد، كه خدمات خوبی به گردشگران و مسافران ارائه می‌كنند.

رودهای مهم:
رود سرو
رود كنيز
رود خانقاه
رود كپندار
رود سردميانه

چشمه‌ها:
ييراز 

منطقه حفاظت شده:
منطقه حفاظت شده راميت

روستاها و شهرهای مهم: 9