نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستانمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه حصار به مركزيت شهر حصار0.97224.4

قلعه و منطقه تاريخی و قديمی حصار در اين ناحيه قرار گرفته است. 

رودهای مهم:
رودخانه‌كوه

چشمه‌های مهم:
آب گرم شمبری

روستاها و شهرهای مهم: 10