این کاخ که به معنی خانه سنگی است شامل مجلل‌ترین دکوراسیون داخلی خیوه از جمله کاشی و سرامیک، سنگ و چوب تراشیده شده است. این بنا که توسط الله قلی خان بین سال‌های 1832 و 1841 ساخته شد، دارای بناهای متعدد و فضای سنتی می‌باشد و درون شهر قدیمی واقع شده. البته بعدها مجموعه جدید آن نیز در نزدیکی همین محوطه ساخته شد. گفته می‌شود که حیاط سنگی بیش از 150 اتاق در 9 حیاط دارد و سقف‌های بلندی دارد که برای گرفتن هر نسیمی طراحی شده‌اند.
تاش در ترکی به معنی سنگ می‌باشد.
برای دیدار از این آثار زیبا با تور گروهی ازبکستان و تاجیکستان همراه ما باشید.