کنیا

کنیا سرزمین حیات وحش و یادمان قبایل ماسایی و بیگ فایو
اصطلاح  “BIG 5” به 5 پستاندار شاخص آفریقا گفته می‌شود که یکی از مهمترین

اهداف گردشگرانی است که قصد بازدید از پارک‌های حیات وحش در آفریقا را دارند.