آثار تاریخی شهر زواره

مسجد پامنار شهر زواره

/post-740

مسجد پامنار در شهر زواره واقع شده است و در گذشته به عنوان آتشکده شناخته  می‌شد. اما در زمان ظهور اسلام به مسجد تبدیل شد. این مسجد در دوران حکومت  سلجوقیان و در قرن پنجم هجری با تزئینات زیبا ساخته شده است. در جنوب مسجد،  شش ایوان کوچک قرار دارند و هرکدام از آنها دارای یک محراب زیبا هستند.  مناره این مسجد متعلق به سال 461 هجری است و دومین مناره قدیمی ایران است،  که بعد از مناره قدیمی ساوه (به تاریخ 453 هجری) ساخته شده است.