آرام

میرزا احمد نیریزی، سلطان خط نسخ

/post-816

میرزا احمد نیریزی (۱۰۸۷-۱۱۵۵ هجری قمری)، مشهور به سلطان، از نامدارترین  خوشنویسان ایرانی در خط نسخ و کتابت قرآن مجید است. او در اواخر حکومت صفوی  به اوج شهرت رسید و بنیانگذار شیوه نوینی در خط نسخ در ایران شد.