آنوبانی نی

سنگ نگاره آنوبانی نی

/post-249

سنگ‎نگاره و سنگ‎ نوشته آنوبانی‌نی یک نشانه تاریخی است از مردمان زاگرس‎نشین «لولوبی» و «سیموروم» که نزدیک به 5 هزار سال پیش در این سرزمین می‎زیستند.