شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ارگ کلاه فرنگی

ارگ کلاه فرنگی

/post-3572/

ارگ کلاه فرنگی در شهر بیرجند یکی از بناهایی است که در اوایل دوره قاجاریه ساخته شده و به لحاظ ویژگی معماری آن از جمله بناهای شاخص و جالب این بنا در شش طبقه و به شکل زیگورات ساخته شده و در گذشته به حسام الدوله معصوم خان خزیمه تعلق داشته که از حکام منطقه بود. فضاهای قابل استفاده این بنای شش...