شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بازار تبریز

بازار تبریز

/post-5306/

بازار تبریز بزرگ ترین مجموعه بازار به هم پیوسته سرپوشیده جهان با مساحتی حدود یک کیلومتر مربع و یکی ازشاهکارهای معماری ایران و همچنین یکی از بزرگترین و مهمترین بازارهای ایران وقاره آسیاست . این بازار بزرگترین بازار سرپوشیده آجری جهان و یکی از شاهکارهای معماری ایرانی به شمار میاد. مجموعه...

بازار تبریز

/post-591/

تبریز که از قدیم در مسیر جاده‌ی ابریشم واقع بوده، یکی از مهم‌ترین مراکز بازرگانی ایران به شمار می‌آید. این شهر در جریان تجارتش با اروپا، از راه روسیه و عثمانی، مرکز و جنوب فلات ایران، شهرتی جهانی کسب کرده است. ابن‌بطوطه (1) در 731 از بازار آن چنین یاد می‌کند: «از دروازه‌ی بغداد به شهر...

تـبریز، شـهر خـانه‌هـای تـاریـخـی

/post-299/

خانه‌های تاریخی تبریزبه د‌لیل موقعیت ممتاز این شهر بویژه د‌رد‌وران حکومت قاجار از نظر شمار و شاید‌ ثبت وقایع تاریخی د‌ر کشور بی‌نظیر است. تبد‌یل شد‌ن تبریز به د‌ارالسلطنه د‌ر د‌وران ولیعهد‌ی«عباس میرزا» د‌لیل اصلی تعد‌د‌ و کثرت خانه‌های تاریخی د‌راین شهر است. برخی‌از این خانه‌هاکه د‌ر زیر...