جاذبه های گردشگری استان همدانم

تپه گيان

/post-455

اين تپه در 19 کيلومتري  جنوب غربي شهر نهاوند و 2 کيلومتري سرآب گيان و در  کنار روستايي به همين نام قرار گرفته است و به عنوان يکي از قديمي‌ترين  آثار تاريخي قابل بازديد و تحقيق است. باستان شناسان قدمت اين منطقه را 37  قرن قبل از ميلاد ميسح مي دانند و  مورخان را عقيده بدآن است که 5500 تا  5700 سال قبل در اين تپه مردماني  زندگي می‌کرده‌اند که از اين اقوام بومي  ايران بوده و تمدني شبيه به  تمدن بين النهرين داشته اند ولي بعدها اين قوم  توسط اقوام اروپايي و آسيايي  از بين رفته و قوم جديد تمدن درخشان جديدي  را به وجود آورده‌اند که باتمدن بين النهرين شباهتي نداشته است.


گنبد علویان

/post-449

گنبد  علويان در چهار باغ علويان در نزديکي ميدان امام زاده عبد الله همدان  قرار دارد.اين اثر که يکي از شاهکارهاي معماري و گچ‌بري بعد از اسلام در  همدان است. بر اساس شناسنامه فني بنا اين گنبد يکي از يادمانهاي متعلق به اواخر دوره  سلجوقيان در قرن ششم هجري است که توسط خاندان علويان  به عنوان  مسجد احداث  شده‌است. شکل ظاهري آن شبيه گنبد سرخ مراغه-542ه.ق-است.داخل  بنا در ابعاد  8در8متر داراي تزيينات غني و متراکم ودر عين حال رمز آلود و  چشم نواز است و از اين نظر مشابه"گنبدحيدريه"قزوين-اوايل قرن ششم ه.ق-محسوب  مي شود.