جاذبه های گردشگری تربت جام

رباط جام: نگینی از معماری تیموری در قلب خراسان

/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C

رباط جام در جنوب خیابان کوثری شهر تربت جام واقع شده و با معماری باشکوه خود، گویی نگینی در قلب خراسان رضوی می‌درخشد.