جاذبه های گردشگری ساری

مجموعه تاریخی فرح آباد

/post-270

محوطه تاریخی فرح آباد با مساحتی حدود 40 هکتاری، در 28 کیلومتری مسیر ساری به فرح آباد قرار دارد و تنها دو کیلومتر با ساحل دریا فاصله دارد. این مجموعه شامل مسجد، مدرسه، قسمت‎هایی از یک پل و همچنین قصر و حمامی متعلق به دوره حکومت صفویان است.