جاذبه های گردشگری فراشبند

مجموعه چهارطاقی نقاره خانه فراشبند

/post-823

چهارطاقی نقاره‌خانه، اثری از دوران ساسانی است که در کیلومتر 4 جاده  فراشبند، شهرستان فیروزآباد استان فارس واقع شده است. این بنا در گذشته  جزئی از یک مجموعه بزرگ بوده که امروزه بخش زیادی از آن تخریب شده است. مجموعه چهارطاقی نقاره‌خانه در محوطه‌ای به مساحت 200×100 متر قرار دارد.  متاسفانه بخش اعظمی از بناهای این محوطه در طول زمان فرو ریخته و تنها آوار  آنها باقی مانده است. بخش دیگری از محوطه نیز به دلیل فعالیت‌های کشاورزی  از بین رفته است. با این وجود، پراکندگی سفال‌های دوره‌های تاریخی و  سده‌های نخست هجری در اطراف بنا، نشان‌دهنده قدمت و اهمیت این مکان دارد.