جاذبه های گردشگری مشکین شهر

محوطه تاریخی شهر یری

/post-222

محوطه تاریخی شهر یری متعلق به ادوار تاریخیِ پارینه سنگیِ میانه، مِفرَغ و آهن است و در حدود 8 هزار سال پیش سکونت در آن آغاز و از 4 هزار سال پیش به صورت متروکه در آمده و آثاری از سوختگی در قسمت های مختلف آن مشهود است. این محوطه دارای فضاهای تاریخی متعددی است نظیر گورهای باستانیِ کلانِ سنگی که شماره آنها به حدود 300 می ‌رسد.