شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جغرافیای تاجیکستان

ویژگیهای جغرافیایی تاجیکستان

/post-8/

کشور تاجیکستان در قسمت جنوبی آسیای مرکزی و در شرق چین قرار گرفته است. ویژگیهای جغرافیایی: موقعیت جغرافیایی : کشور تاجیکستان در قسمت جنوبی آسیای مرکزی و در شرق چین قرار گرفته است. مساحت: 143100 کیلومتر مربع - مساحت خشکی ها: 142700 کیلومتر مربع. - مساحت آبها :400 کیلومتر مربع. طول و عرض...