خانه ملاصدرا

خانه ملاصدرا

/post-291

خانه ملاصدرا، خانه‌ای است که «محمد بن ابراهیم یحیی شیرازی» ملقب به «صدر المتالهین» و مشهور به «ملاصدرا»، زاده سال 950 خورشیدی هم‌دوران با شاه عباس صفوی، برای 15 سال در آن زیست. ملاصدرا  این فیلسوف ایرانی، به جهت دوری از دربار پادشاهی صفوی در پایتخت آن دوران ایران، اصفهان، به کهک در حوالی قم آمد. صدر المتالهین به دنبال ساخت «مدرسه خان» در شیراز و نیز درخواست «الله وردی خان اوندیلادزه گرجی»، وزیر لشکر و سپهسالار صفوی و فرمانروای فارس، به شیراز بازگشت.