دانشگاه

دانشگاه تهران: از دیرباز تا کنون

/post-826

دانشگاه تهران، پس از دارالفنون، دومین دانشگاه در تاریخ معاصر ایران است.  دارالفنون که در سال ۱۲۳۰ هجری شمسی توسط میرزا تقی خان امیرکبیر تاسیس شد،  رشته‌هایی مانند مهندسی، داروسازی، طب و جراحی، توپخانه، پیاده نظام،  سواره نظام و معدن شناسی را تدریس می‌کرد. اگرچه دارالفنون در سال‌های بعد  از توسعه بازماند، اما تجربه‌ای ارزشمند برای ساخت دانشگاه تهران و سایر  دانشگاه‌های ایران به روش غربی شد.