روستای ده چشمه

سنگ نوشته های پیرغار

/post-383

برخی از رویدادهای مهم تاریخی سرشار از همدلی و همراهی تمامی اقوام، گروه‌ها و تمام مردم ایران بوده است. نقش قوم بختیاری در نهضت مشروطه و شکست استبداد صغیر، یکی از این رخدادهای تاریخی است.
روستای ده‌چشمه در استان چهارمحال و بختیاری میزبان یکی از آثار مربوط به عصر مشروطه یعنی سنگ‌نوشته‌های پیرغار است. این اثر تاریخی شامل سه سنگ‌نوشته است که‌  به دستور سردار ظفر بختیاری و سردار اسعد بختیاری نوشته شده‌اند.