شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

روستای مهرجان

روستای مهرجان

/post-2955/

مهرجان قطعه ائي از خاك ا يران زمين كه قبل از ظهور دين مبين اسلام ناب محمدي وجود داشته و احتمالا تاسيس آن به زمان ساسانيان مي رسد كه نام مبتدي آن بنام مهريج بوده و بعدا بنام مهرگان و از زمانيكه مهرجانيها به دين اسلام روي آوردند به نام مهرجان ناميده شده است و در تاريخ بنام مهريجان به چشم مي...