سالن تئاتر علیشیر نوایی

سالن تئاتر و باله به نام علیشیر نوایی در تاشکند

/post-876

تئاتر بزرگ دولتی آکادمیک ازبکستان به نام علیشیر نوایی در ژوئن 1939 تاسیس  شد. این یکی از تئاترهای اپرا و باله پیشرو در ازبکستان است. این تئاتر  دارای تاریخ غنی پر از رویدادهای مهم است. اولین نمایش اپرای مردمی بوران  که در سال 1939 روی صحنه رفت، در میان تماشاگران و منتقدان با موفقیت همراه  بود. پس از آن اپراهای دیگری مانند "یوجین اونگین"، "گلسارا" و باله -  "کوپلیا"، "خشخاش سرخ"، "دن کیشوت"،  "رقصنده باله" و... در اینجا به روی  صحنه رفتند.